Onderwijs Boek

Schoolveteraan boek Survival van niet Passend Onderwijs

Flaptekst of blurb (achterzijde) lezen van boek en Ebook Schoolveteraan.
 

Book backside with English text version

Achterzijde lezen van Nederlandse boek en Ebook Schoolveteraan

Het onderwijs boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal - 2017-2020 - van een gezin over hun Survival van niet Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zieke zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.

Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school zelf met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.

Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en de onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.

Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en Jeugdzorgketen en laten zien welke gevolgen hun keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

Liever wel win-win !

Achterzijde van het boek Schoolveteraan bestellen. Achterzijde van het boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs. Een boek over een waargebeurd verhaal van een gezin met hun Survival van niet Passend Onderwijs en waarin de moeder met haar expertise Communicatie haar visie weer geeft hoe met Onderwijs en in het bijzonder Passend Onderwijs wel een win-win kan worden behaald. Een leerzaam boek over hoe we dan met elkaar wel een win-win kunnen realiseren. Een onderwijs boek over hoe de theorie en de praktijk de realiteit laten zien.
Beeldmerk van het boek Schoolveteraan. Tevens een handelsmerk van Communicatie-expert.nl
Communicatie-expert geeft het boek Schoolveteraan in eigen beheer uit.

Communicatie-expert het bedrijf van de auteur geeft het boek en Ebook van Schoolveteraan in eigen beheer uit, de uitgever.